Privacy Statement Studio-37

Inleiding

Studio-37 neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]

Wie is Studio-37?

Studio-37 is de eenmanszaak Studio-37. kantoorhoudende te Almere aan Kajuit 37 (1319 AM), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer.
Studio-37 is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio-37 de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Studio-37 jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Studio-37 persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Studio-37 voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Studio-37 worden bewaard. 0m het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bestelling nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres
Telefoonnummer, Bestelling nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst


Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Marketing
Doeleinde: Direct Marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Studio-37 heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Studio-37 over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen
Wijzigen
Als je veranderingen wil aanbrengen in je persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Studio-37. Je kunt verzoeken dat Studio- je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast onder voorwaarden het recht om Studio-37 te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
NAW-gegevens Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Studio-37 of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Studio-37 te verkrijgen. Studio-37 zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken Dat heeft voor het verleden geen gevolgen maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Studio-37 je daardoor bepaalde diensten niet mee kan leveren.
Reactie door Studio-37
Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected] of via dit formulier. Studio-37 zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Studio-37 een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Studio-37 je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Studio-37 verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Studio-37 ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Studio-37 worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Studio-37 worden geplaatst kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device flngerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dít Privacy Statement en de wijze waarop Studio-37 Je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop studio-37 jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.